ИЗРАИЛ, ДАЛЕЧ ОТ ГОСПОДА

Започваме разглеждането на една нова книга. Наричат книгата на пророк Исая „малката Библия”. Има много прилики между Библията и тази книга. Библията има 66 книги, Исая има 66 глави. В началото на Библията се говори за грехопадението (Битие 3-та глава), началото на Исая се говори на подобна тема. Тази книга започва с Божиите думи към Израил, който се е отдалечил от Бога. Бог казва:

„Деца отхраних и възпитах; но те се разбунтуваха против Мене. Волът познава стопанина си, и магарето яслите на господаря си; но Израил не знае. Народът Ми не разсъждава.”
(Исая 1:2,3)

По времето на царете Озия, Йотам, Ахаз и Езекия, които предимно вършили зло пред Бога, отклонявайки народа да служи на идоли, състоянието на Божия народ било отчайващо. Те мислели за всичко друго, но не и за Бога. Служили и се покланяли на идоли, но същевременно с това принасяли жертви в храма на Бога. Поведението им било толкова лицемерно, че Бог се отвращавал от тяхното служене.

И въпреки това, Той проявявал Своята удивителна любов и търпение към тях. Вместо най-безцеремонно да ги изостави, което по човешки заслужавали, Бог отново отправя Своя призив, канейки ги да изоставят злите си дела и да се върнат към Бога. Той казва: „Защо да бъдете още бити, че се бунтувате повече и повече? Вече всяка глава е болна и всяко сърце изнемощяло; от стъпалото на крака дори до главата няма в някое тяло здраво място. Но струпеи, и посинения, и гноясали рани. Които не са изстискани, нито превързани, нито омекчени с масло.” (Исая 1:5,6). Когато народът се отклонил от Бога, той ги оставил на естествените последици на своя избор. Оттеглил Своята защита от тях и сатана ги нападнал. Появили се болести, болки и всякакви други страдания. Бог допуснал всичко това с една единствена цел – да ги доведе отново при Себе Си. И затова ги призовава: „Защо се бунтувате още срещу Мен?! Докога ще страдате?! Докога ще Ме отхвърляте? Върнете се при Мене!”

Бог има дал съвет как да го направят: „Измийте се, очистете се, отмахнете от очите Ми злото на делата си, престанете да вършите зло,” (Исая 1:16). Съветва ги да изоставят двойнствения начин на живот, който водят и да се върнат към служенето си на истинския Бог. Показва им, че лицемерието, което проявяват сега, стоейки далеч от Бога в мислите си, а същевременно празнуващи Неговите празници и принасящи жертви в храма е неприемливо за Него. „Кой е искал това от вас? Защо тъпчете дворовете Ми? Спрете да вършите зло и вършете добро! Върнете се при Мене!”

Бог не се е променил. И днес Той отправя същия призив и към теб и мен: „И така, спомни си от къде си изпаднал, и покай се, и върши първите си дела; и ако не, ще дойда при тебе [скоро] и ще вдигна светилника ти от мястото му, ако се не покаеш.” (Откровение 2:5). Може би и ти като Израилтяните или като църквата в Ефес от Откровение, си загубил първата си любов. Може и все още продължаваш да ходиш на църква, но някак си по задължение. Нещо не е наред с твоята вяра. Нещо не е както преди. Бог и днес отправя Своята милостива молба да се върнеш при Него. Защо да куцаш между две мнения. Избери днес на кого искаш да служиш. Вслушай се в благодатния съвет на Бога: „И така, спомни си от къде си изпаднал, и покай се, и върши първите си дела;…” (Откровение 2:5). Върни се при Бога днес! Бъди благословен!