ИЗРАСТВАНЕТО В БЛАГОДАТТА ЗАПОЧВА У ДОМА

„Господ ще даде благодат и слава; няма да лиши от никакво добро ходещите с незлобие.“(Пс.84:11)

Много хора не израстват в благодатта, защото не успяват да култивират религията у дома.

Членовете на семейството трябва да показват, че постоянно притежават сила, получена от Христос. Трябва да се усъвършенстват във всеки навик и практика, като по този начин свидетелстват, че разбират винаги какво означава да си християнин.

Тези, които са християни у дома, ще бъдат християни и в църквата, и в света.

Благодатта вирее само в сърце, което е винаги готово да получи скъпоценните семена на истината. Тръните на греха ще растат на всякаква почва; не им е нужно култивиране. Но благодатта трябва грижливо да се култивира. Тръните и бодилите винаги са готови да изникнат, затова и плевенето постоянно трябва да ги изпреварва.

Това, което прави характера красив у дома, е същото, което ще го направи красив и в небесните жилища. Ако искате да бъдете светлина за този свят, тази светлина трябва да грее и във вашия дом. Там трябва да онагледите християнските си качества – да бъдете любящ, търпелив, добър и в същото време непоклатим човек. Нужно е постоянно да се стремите към по-висша култура на ума и душата. Като смирено Божие дете, учете се в Христовото училище. Стремете се към всекидневно подобряване на вашите способности и сили, за да сте годни да извършите най-доброто и цялостно дело у дома – чрез поучение и пример. Нека светлината на небесната благодат да осветява характера ви, за да има слънчева светлина и във вашия дом.

Мярката за вашето християнство се измерва чрез естеството на домашния ви живот. Христовата благодат помага на своите притежатели да превърнат дома си в щастливо място, пълно с мир и спокойствие.