Израстването в благодатта започва у дома

“Господ ще даде благодат и слава; няма да лиши от никакво добро ходещите с незлобие” (Пс.84:11).

Много хора не израстват в благодатта, защото не успяват да култивират религията у дома.

Членовете на семейството трябва да показват, че постоянно притежават сила, получена от Христос. Трябва да се усъвършенстват във всеки навик и практика, като по този начин свидетелстват, че разбират винаги какво означава да си християнин.

Тези, които са християни у дома, ще бъдат християни и в църквата, и в света.

Благодатта вирее само в сърце, което е винаги готово да получи скъпоценните семена на истината. Тръните на греха ще растат на всякаква почва; не им е нужно култивиране. Но благодатта трябва грижливо да се култивира. Тръните и бодилите винаги са готови да изникнат, затова и плевенето постоянно трябва да ги изпреварва.