ИЗСЛЕДВАЙТЕ ПИСАНИЕТО!

  “Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата; за да бъде Божият човек усъвършенствуван, съвършено приготвен за всяко добро дело.”
(2 Тимотей 3:16,17)

Свещеното Писание представлява само по себе си ключ за скритите в него съкровища. Човешките предположения тук нямат никаква стойност. Трябва много да се внимава да не се вмъкнат човешки заблуждения. Всеки изучаващ Словото трябва да бъде научен да дава ясно изложение на Библията според примера, който ни даде Исус, когато поучаваше. Христос не изрече нищо, което да послужи за удовлетворяване на нечие любопитство или за стимулиране на егоистични амбиции. Спасителят не се занимаваше с абстрактни теории, а с най-същественото за развитието на характера; с онова, което щеше да разшири човешката способност да опознае Бога и да увеличи добродетелната сила на всяка душа. Божият Син говореше за истините, свързани с поведението в живота – истини, които свързват човека с вечността. От стиховете на Евангелието научаваме, че хората са Го слушали с радост: “И учудваха се на учението Му, защото Неговото слово беше с власт” (Лука 4:32).

Не е нужно да товарим умовете си с отвлечени и далечни обяснения на думите в Свещеното Писание. Така са постъпвали юдейските учители. Те цитираха идеите и традициите и по този начин объркваха умовете на слушателите си. Като учение те приемаха човешки повеления. Ние не трябва да търсим откровения, които не са дадени в Божието слово. Всеки от нас трябва да представя ясното поучение на Библията с простотата на Христа. Хората, които са на високопоставени длъжности в света, ще бъдат очаровани от ясното, откровено изявление на Библейската истина.

Нека всяка направена стъпка води към напредък, към истинско обръщане и преобразяване, към безрезервно посвещение на ум, сърце, душа и здраве в служба на Господа. Нека всичко, което се прави, да е насочено към истинско реформиране в мисъл, слово, дело и изграждане на характера. Нека истинското да бъде отделяно от фалшивото. Не позволявайте на врага да ви подвежда да вплитате неправилни фигури в тъканта на вашето познание. Винаги изтъквайте Христовата любов пред децата и младите. Непрестанно повтаряйте пред тях Неговите прости уроци.