ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИСТИНАТА

В каквато и насока да предприемем изследване с искреното намерение да се доберем до истината, винаги идваме в досег с невидимия, могъщ Разум, Който действа във всичко и чрез всичко. Умът на човека се приближава до ума на Бога – ограниченият се среща с Безграничния. Последиците от такава близост на общуването са нещо неоценимо за тялото, ума и душата.