ИЗТЕКЛОТО ВРЕМЕ НА МИЛОСТТА

 

Знаменитият завоевател Александър Македонски, който покорил множество народи, веднъж стигнал с войските си до един укрепен град. Преди да започне обсадата той заповядал да се запали една голяма факла и тя да бъде издигната на високо, за да може да се види от стените на града. След което изпратил в града съобщение, предлагайки на жителите му да се предадат и им давал време да размислят дотогава, докато гори факлата. После обещавал да унищожи безпощадно града. Така и станало. Минало време и факлата угаснала, тогава войската започнала атака на града, след което го разрушила, изгорила къщите с огън, и избила всеки, който можел да носи оръжие. Времето на милостта изтекло.

А не проявяват ли хората в наши дни безгрижие спрямо предупреждението на Бога за идещия съд? Бог яви на човеците Своята благодат, но те не желаят да слушат Неговото предупреждение. Скоро дълготърпението Му ще свърши, и тогава на тази земя ще настъпи съд. Светлината на Неговата благодат вече мъждука, и скоро ще настане вечна тъмнина. Може би ти все още не си откликнал на Божия призив за спасение. Колко ли ще трае той? Помни, че скоро времето на благодатта ще свърши. Не те ли тревожи това? Днес ти все още можеш да намериш спасение, ако призовеш името на Господ Исус. Идва време обаче, когато ще бъде невъзможно да се спасиш. Ела при Него сега с покаяние и вяра!

Търсете Господа, докле може да се намери. Призовавайте Го докато е близо.“ Исая 55:6