Никои не би могъл да не се учуди, когато види мравуняка на термитите, издигнат върху земята. Това е така, защото мравуняците на термитите са чудо на архитектурата, които достигат на височина 5-6 метра. В тези мравуняци са разположени сложни системи, които да подсигурят всички нужди на термитите, които не могат никога да излизат на слънчева светлина поради телесната им структура. В мравуняците има вентилационни системи, канали, помещения за лаврите, коридори, специални дворове за производство на гъби, безопасни изходи, стаи за топло и студено време, с една дума – всичко. Това, което е по-изумително е, че термитите, които строят тези великолепни мравуняци, са слепи.

Но въпреки това когато сравним размера на един термит и този на неговото гнездо, ние виждаме, че термитите успешно се справят с изпълнението на архитектурния проект, който е 300 пъти по-голям от самите тях.

Термитите имат още една учудваща характерна черта: ако разделим един мравуняк на термитите на две още в началните стадии на неговото изграждане и след известно време отново го съединим, ще видим, че всички проходи, канали и пътища се прeсичат един с друг. Термитите продължават своята работа като че ли никога не са били разделяни едни от други и като че ли получават нареждане от едно и също място.