ИЗУЧАВАЙТЕ ПИСАНИЕТО

„Защото всичко, което е било писано отпреди, е било писано за наше поучение, та чрез твърдостта и утехата от Писанията да имаме надежда“. (Римл.15:4)

Тази свята Книга е устояла на нападките на Сатана, който се свързва със зли хора, за да обгърне всяко нещо с небесен характер в облаци и тъмнина. Но Господ е запазил Своето Слово чрез собствената Си чудна сила в настоящата му форма – карта или наръчник за човешкото семейство, който да им показва пътя към небето. Това Слово е пътеводителят за жителите на падналия свят, завещан на тях, та чрез изучаване и послушание на наредбите в него нито една душа да не изгуби верния път.

Никога е нямало време, когато да е така важно за Христовите последователи да изучават Библията, както сега. Измамни влияния прииждат от всички страни и е изключително важно да се съветваме с Исус, нашия най-добър Приятел. Давид заявява: „Скрил съм Словото Ти в сърцето си, за да не ти съгрешавам“. Колко хора са се предали на греха, защото не са осъзнали греховността на злото чрез молитвено изучаване на Божието слово и не са разбрали как да му се противопоставят твърдо. Когато изкушението дойде върху тях, те явно са без защита и не познават средствата на врага. Живеем в опасни времена; и приближавайки се към края на земната история, няма да има безопасност за тези, които не са запознати с Божието слово. Всичко, което може да се разклати, ще се разклати.

Божиите деца са достигнали до най-критичната част от своето пътуване. Капаните и мрежите на врага са навсякъде. Но с водителството на Господа, с всичко ясно записано в Неговото слово, можем да вървим благополучно, без да се спъваме. Чрез страниците на Писанието глас от небето стига до нас.

Послушанието на Божието слово е нашият единствен страж срещу злите сили, които водят света към гибел.