ИЗУЧАВАЙТЕ ПИСАНИЕТО 

“Защото всичко, което е било писано отпреди, е било писано за наше поучение, та чрез твърдостта и утехата от Писанията да имаме надежда” (Римл.15:4).

Тази свята Книга е устояла на нападките на Сатана, който се свързва със зли хора, за да обгърне всяко нещо с небесен характер в облаци и тъмнина. Но Господ е запазил Своето Слово чрез собствената Си чудна сила в настоящата му форма – карта или наръчник за човешкото семейство, който да им показва пътя към небето. Това Слово е пътеводителят за жителите на падналия свят, завещан на тях, та чрез изучаване и послушание на наредбите в него нито една душа да не изгуби верния път.