ИЗУЧАВАНЕ НА ДАНИИЛ И ОТКРОВЕНИЕ

„Блажен, който прочита, и ония, които слушат думите на това пророчество и пазят написаното в него; защото времето е близо“ (Откр. 1:3).

Вестта, която ще събуди църквите, трябва да се изявява. Трябва да се направи всичко необходимо, за да се предаде светлина не само на нашия народ, но и на света.

Онези, които ядат от плътта и пият от кръвта на Божия Син, ще почерпят от книгите Даниил и Откровение истини, вдъхновени от Светия Дух. Те ще започнат да действат със сила, която не може да бъде потисната. Устните на децата ще се отварят, за да известят тайните, които са били скрити от умовете (…).

Много пророчества ще се изпълняват в изключително бърза последователност. Всяка наша сила трябва да бъде впрегната в работа. Отминалата история ще се повтори; старите борби ще се възобновят и Божият народ ще бъде обграден от всички страни с опасности. Човешката раса ще бъде обзета от безпокойство и страх. Това състояние ще обхване целия свят (…)

Да изучаваме Откровение във връзка с Даниил, защото историята ще се повтори (…) Ние, с нашите религиозни привилегии, би трябвало днес да знаем много повече, отколкото ни е известно.

Ангели желаят да проникнат в истините, които са открити пред човеци, отдали сърцата си в изследване на Словото на Бога и молещи се за достигане на по-големи дълбочини, широчини и височини – дълбини на познанието, които единствен Той може да ни даде.

Самият факт, че приближаваме края на световната история, изисква по специален начин да познаваме пророчествата, които се отнасят за тези последни дни. Последната книга от новозаветните Писания е пълна с истини, които трябва да разберем. Сатана е заслепил мнозина така, че да намират извинение да не изучават книгата „Откровение“. Но Исус, чрез слугата си Йоан, е декларирал какви ще бъдат събитията през тези последни дни; и Той заявява: „Блажен, който прочита, и ония, които слушат думите на това пророчество и пазят написаното в него“.