Свещените писания са съвършения критерий за истината и като такива трябва да им дадем първото място в изучаването. За трябва да се научим да опознаваме Бога – Създателя и Исус Христос – Изкупителя, такива, каквито са открити в Св.писание.

Всяко човешко същество, създадено по образа на Бога, е получило една власт, подобна на тази на Създателя: индивидуалността, която позволява да разсъждаваме и действаме.

Вглеждането в характера на Бога обновява духа и душата и ги преобразява по Негов образ. По-висок от човешката мисъл, най-издигнат и възвишен е идеалът, който Бог е предвидил за чадата Си. Благочестието – това е целта, която ни е предложена.

Познаваме ли Бога така, както трябва? Какво утешение, какъв морал на подкрепа, каква радост бихме имали, ако изучавахме всеки ден уроците, които Той желае да научим? Ние трябва да Го познаваме чрез лична опитност. Ще ни бъде от голяма полза да отделяме повече време за тайната молитва, за да направим лично познанство с нашия Небесен Отец. Познанието на Бога, разкрито в Исус Христос е абсолютно необходимо за спасението. То е, което преобразява характера, възстановява Божия образ в душата и предава на цялото същество една свръхестествена сила.

Това, което е бил Исус, когато беше на земята, това трябва да бъдем и ние. Чрез Неговата сила ние трябва да живеем благороден и чист живот, както Той живееше.