ИЗУЧАВАНЕ НА ПРОРОЧЕСТВАТА

 

Пророчествата трябва да бъдат изучавани и животът на Христос сравняван с пророчествата за него от Писанието . Той се идентифицира с тях, заявявайки много пъти “Писано е за Мене; те свидетелстват за Мене.” Библията е единствената книга, която ни дава точно описание на Исус Христос и ако всяко човешко същество искаше да я чете и й се подчинява, нито една душа нямаше да загине.

Божието слово е творческа мощ, която извика световете в съществувание. То дава силата и ражда живота. Всяка една от Божиите заповеди е и едно обещание. Приемате с цялата си воля и сърце това Слово, което предава живот от Безконечния Бог. То преобразява характера и възстановява Божия образ в душата.

Ако ние живеем постоянно в Неговото присъствие, нашият вътрешен живот ще бъде непрекъснато усилван, нашите молитви ще станат истински духовни разговори с Него. Ние можем да разговаряме с Бога като с Приятел.