ИЗХОД ПРИ ВСЯКА СИТУАЦИЯ

Представяй своите нужди, своите радости, скърби, грижи и страхове пред Бога. Не можеш да Го претовариш! Не можеш да Го измориш… Неговото любящо сърце се трогва от нашите скърби даже и когато те остават неизговорени. Занесете Му всичко, което смущава ума ви. Нищо не е толкова голямо за Него, за да не може да го понесе, защото Той държи световете, Той управлява всичко във Вселената. Нищо, което по някакъв начин нарушава нашия мир, не е твърде малко за Него, за да не Го забележи. Нито една глава от нашия живот не е твърде тъмна за Него, за да не може да я прочете; няма безпокойство или грижа, твърде трудни за Него, които да не може да разреши. Никое бедствие не може да падне и върху най-малкото от Неговите чеда. Никакво безпокойство не може да мъчи душата, никаква радост – да я насърчи и никаква молитва – да излезе от нечии устни, които нашият Небесен Баща да не е забелязал и към които да не проявява непосредствен интерес… Отношенията между Бога и всяка душа са така специални и пълни, като че няма друга душа на света, която да приема Неговата грижа или за която да е дал Своя възлюбен Син.

,,Ум характер личност” –  Издателство ,,Нов живот”

Можете да купите книгата: https://newlife-bg.com/product/277/Um-Harakter-Lichnost—komplekt.html