ИЗЦЕЛЕНИЕ И ТРАНСФОРМАЦИЯ

Човешките същества са заразени с егоизъм и Божият план е да го премахне като централен мотивиращ принцип в човешкия ум, както и да възстанови у него Своя Закон за любовта и      свободата като основен принцип на действие. Ако това изцеление на ума не се случи, смъртта е неизбежен резултат. Докато егоистичността понастоящем заразява цялото човечество, Бог не ни оставя да се борим безпомощно с болестта си. Не! Той ни изпраща Своето писано Слово и Своя Син, за да разкрие Божия план да ни изцели и да ни върне в първоначалното ни състояние. Чрез четенето на текстовете, изпратени от нашия Създател, можем да подобрим способността си да различаваме „инфекцията“ от онова, което Бог първоначално е възнамерявал да бъде нашето състояние. След това ще сме способни да вземем интелигентни решения да си сътрудничим с Него за изцеление и трансформация.

,,Може ли да е толкова лесно“  Д-р Тимъти Дженингс

За повече информация посетете нашия сайт: http://http://facebible.bg/