Живели някога баща и син. Синът имал много приятели, които събирал често у дома си и гощавал пребогато… Дошло време да се жени синът и баща му казал:
– Сине, аз ще се погрижа да поканя твоите приятели.
Синът се съгласил и изцяло се доверил на баща си. Дошъл денят на сватбата. Младоженецът и булката стъкмени чакали приятелите на младоженеца, но те така и не идвали. Попитал баща си:
– Тате, къде са приятелите ми?
Бащата отговорил:
– Не зная, сине. Аз просто им изпратих бележка от твое име: “Имам нужда от вас. Елате!”