ИМАНЯР

 

Между пасажерите на един кораб, който пътувал към своята родина, се намирал и един иманяр, който след дълги години упорито търсене се връщал с богати запаси злато. Не много далече от пристанището на отечеството буря връхлетяла кораба. Положението станало толкова сериозно, че трябвало да се спуснат спасителни лодки. За щастие в тях имало място за всички. Имало място и за иманяря, но той се колебаел преди да скочи. Бързо отишъл до своята каюта и опасал колан със злато около кръста си. Тогава се върнал тичешком до ръба на кораба и се устремил надолу към лодката.

С ужас обаче другите видели, че той скочил до нея и потънал сред вълните. Опитите за спасение не се увенчали с успех, понеже златото го теглило бързо към дъното. Златото, с което не искал да се раздели, причинило неговата смърт.

Колко много хора постъпват също толкова без¬разсъдно, когато се касае за избора между Христос и света. Да притежаваш и двете е невъзможно. Който се държи здраво за света, проиграва щастието, което е в Исус Христос.

Евреи 11:25

“Мойсей предпочете да страда с Божия народ, а не да се наслаждава за кратко време на греха.”