Осъзнавате ли собствената си безпомощност да задоволите нуждата му? А познавате ли друг Приятел (с главна буква), Който има на разположение всички сили и средства на небето и земята? Уверението от историята на Исус е, че можете да отидете при небесния си Приятел и да бъдете сигурни, че ще получите необходимата в дадената ситуация помощ. Притчата в Лука 11:5-8 ни дава отговор за добрия приятел: „И каза им: Ако някой от вас има приятел и отиде при него посред нощ, и му рече: Приятелю, дай ми на заем три хляба, понеже един мой приятел дойде у дома от път, и нямам какво да сложа пред него, и  ако той отвътре в отговор рече: Не ме безпокой; вратата е вече заключена, и децата ми са с мене на леглото; не мога да стана да ти дам; казвам ви, че даже ако не стане да му даде, защото му е приятел, то поради неговата настойчивост ще стане й ще му даде колкото му трябва”.

Така завършва притчата с нотка на триумф: онзи, който е потърсил помощ дори и посред нощ, е получил това”, което му е било нужно. Защото “Просещият хляб, за да насити гладните, макар и среднощ, ще го получи!”, (“Притчи Христови”, cmp.83)

„Ако само повярвахме в Бога и в Неговата вярност, застъпничеството би станало за нас първото нещо, до което бихме прибягнали, когато търсим благословения за другите; и последното, за което не бихме намерили време”. (Андрю Мърей)

Намираме се в жесток конфликт със силите на мрака, съсредоточен върху контрола над човешките умове. Сериозната, постоянна молитва към Бога с вяра…единствена може да доведе до помощта на Светия Дух в битката срещу началствата и властите, управителите на мрака на този свят и нечестивите духове.