Веднъж знаменитият физик Ръдърфорд минавал късно през нощта покрай лабораторията си. За своя изненада видял, че вътре е светло. Кой може да бъде там по това време? Влязъл тихо… и видял един от своите асистенти все още да стои наведен над приборите.

– Колега, какво правите тук толкова късно? – попитал ученият.

– Работя – бил отговорът.

– А през деня какво правихте?

– Разбира се, работих.

– И сутрин ли работите?

– Да, професоре, и сутрин работя – потвърдил сътрудникът, разчитайки на похвала от научния си ръководител.

Ръдърфорд, обаче, помръкнал и раздразнено попитал:

– Слушайте, колега, а кога мислите?

 

Струва ми се, че Бог едва се сдържа да ни зададе същия въпрос: “Слушай, християнино, а кога се молиш?” И какво бихме отговорили? Работим ли? Мислим ли? А молим ли се?

 

 “Размишлявай върху това, което ти казвам и Господ ще ти даде да разбереш всичко”.  2 Тим. 2:7