Веднъж знаменитият физик Ръдърфорд минавал късно през нощта покрай лабораторията си. За своя изненада видял, че вътре е светло. Кой може да бъде там по това време? Влязъл тихо… и видял един от своите асистенти все още да стои наведен над приборите.
– Колега, какво правите тук толкова късно? – попитал ученият.
– Работя – бил отговорът.
– А през деня какво правихте?
– Разбира се, работих.
– И сутрин ли работите?
– Да, професоре, и сутрин работя – потвърдил сътрудникът, разчитайки на похвала от научния си ръководител.
Ръдърфорд, обаче, помрачнял и раздразнено попитал:
– Слушайте, колега, а кога мислите?