Когато редакторите на едно списание предложили награда за най-добро определение за приятел, те получили хиляди писма. Някой написал: “Приятел е този, който умножава радостта и разделя мъката.” Друг: “Приятелят е човек, който разбира мълчанието.” Трети: “Приятелят е цял том симпатия в твърда подвързия.”

Определението, спечелило наградата, гласяло: “Приятел е онзи, който идва при нас тогава, когато целият свят си тръгва от нас.”

Истинският приятел е несравнимо съкровище. Фалшивият приятел или онзи, чийто живот е ръководен от по-различна ценностна система, би могъл да е голяма опасност за нас. Бог е дал прозрение и предупреждение, за да ни ръководи в правилния избор на нашите приятели.