ИНТЕРНЕТ И ТРЕВОЖНОСТТА

Проучване, от което можем да си направим важни изводи

Тъй като над един милион хора в България страдат от депресивни или тревожни разстройства, а всеки пети българин е страдал от психично разстройство поне веднъж в живота си (в. „24 часа“), учените се питат има ли връзка между всеобщата интернет мания и тревожността.

В едно проучване на юноши психолозите се опитват да анализират връзките между времето за пребиваване в интернет и проявите на личностна тревожност. Участвали са 339 юноши на възраст между 13 и 17 години от различни градове на страната.

„Установява се, че най-голям е броят на лицата, които проявяват средни, високи и

много високи равнища на личностна тревожност и пребивават в интернет повече от пет часа на ден.

  • Установи се наличието на зависимост между времето на пребиваване в интернет и

личностната тревожност при юношите.

  • Най-висок бал по  субскала  „Нервност”  демонстрират  юношите,  които  са  в

интернет повече от пет часа на ден“ (Изследване на връзките между времето на пребиваване в интернет и проявите на личностна тревожност при юношите – Гергана Славчева).

https://procedures.uni-plovdiv.bg/docs/procedure/494/201020773606534817.pdf

Авторите на проучването изказват предположението, че по различни причини в юношите се поражда тревожност, която те се опитват да успокоят с времето прекарано в интернет. Възможно е.

Но можем да изкажем и друга хипотеза: Липсата на истинско общуване лице-в-лице поради многото време, прекарано в интернет и пред телефона, поражда в юношите тревожност, която те се опитват да успокоят с повече време в мрежата, което на свой ред още повече повишава тревожността. И така се хващат в капана на един порочен кръг.

Идея за родителите: Най-добрата профилактика за юношеската тревожност и депресия е искреното, любящо, загрижено, толерантно, спокойно, шеговито, приятелско ОБЩУВАНЕ РОДИТЕЛ-ДЕТЕ. Нека като родители да бъдем хората, с които нашите деца споделят проблемите си, за да не им се налага да търсят интернет или незрелите си приятели за сериозните си проблеми.

Йорданка Дейчева, психолог; ydeicheva@facebible.bg