“ИСКАЙТЕ, И ЩЕ ВИ СЕ ДАДЕ“

 

Много християни, които горещо желаят да насърчат себеподобните си, не намират в себе си ни сила, ни светлина, които да им дадат. Такива нека представят молбите си пред трона на благодатта. Нека искат изливането на Светия Дух. Господ е готов да изпълни обещанията си за всекиго. С Библия в ръка казвайте: Аз следвам Твоите напътствия; а ето Твоето обещание: “Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори.”