ИСКАЙТЕ ПОМОЩ ОТ БОГА

 

Каквато и да е духовната светлина, на която сме се радвали, до каквато степен на усърдие и Божествено благословение да сме достигнали и на каквито изпитания и да сме устояли, Сатана е амбициран да ни изморява, отегчава, изкушава и да ни прави мрачни  песимисти, ако му предложим и най-малък повод. Абсолютно необходимо е да живеем със смирение пред Бога и да Му искаме с вяра да управлява всяка наша мисъл, да ръководи всичките ни импулси. Единствено Исус може да направлява мислите в добра насока.

В публичната или личната молитва, привилегия е да се представяме пред Бог застанали на колене. Нека този акт да свидетелства, че цялото ни същество -дух, душа и тяло – е послушно на Духа на истината. Нека човеците прегъват коленете си пред Бога като поданици на царството на благодатта и като хора, молещи се пред трона на милостта.

Исус прекарваше цели нощи в молитва на усамотените хълмове. Заради нашето благоденствие Той изливаше душата Си в молитва пред Своя Отец с голям вик и сълзи. При звука на усърдната молитва цялата вражеска армия е обхваната от ужас.