Защо не жадуваме и гладуваме за дара на Святия Дух, тъй като чрез Него получаваме Божествената сила? Защо не говорим, не се молим и не проповядаваме върху този предмет? Господ е много по-готов да ни даде, отколкото родителите  да дадат добри неща на децата си. Всеки проповедник трябва да настоява пред Бога да бъде кръстен от Св.Дух. Нека се образуват групи, за да искат небесна мъдрост, та да знаят как да правят планове и да ги изпълняват.