ИСКАЙТЕ СВЯТИЯ ДУХ!

Сега е необходимо да се молим повече… Господ се вслушва в това, което ние Му искаме.

След като сме искали от Господа да  дойде на помощ, имаме доверие в Него и вярваме, че Той ще се вслуша в горещите ни молитви. Цялата мъдрост и всичката сила са на наше разположение. Касае се само да ги искаме.

Без молитва, никой не е в безопасност нито един ден, нито един час. Да се молим специално на Господа да ни даде разум и разбиране на Словото Си, където са разкрити примките на Сатана, както и начините и средствата да ги избягваме. Дяволът е експерт, способен да цитира Писанията и да ги тълкува по свой начин, за да ни кара да се препъваме.

Да искаме с усърдие и ревност да получим разбиране за времето, в което живеем, едно широко схващане за Божиите цели и намерения.

Господ ожида и желае да вижда, че Неговата работа се върши по възможно най-съвършения начин.

Нека работниците, които днес са на служба на Бога, Му искат мъдрост и разбиране, за да изпълнят съвършено работата Му.