ИСКАМЕ, ЗА ДА ДАВАМЕ

Молитвите ни не трябва да бъдат себично искане, просто за собствената ни полза. Трябва да искаме, за да даваме. Принципът на Христовия живот трябва да бъде принцип и на нашия живот. „Заради тях”, казваше Той, говорейки за учениците Си, „Аз освещавам Себе Си, за да бъдат и те осветени чрез истината.” Йоан 17:9. Същото посвещение, същото себеотрицание , същото послушание към Божието Слово, които бяха изявени в Христос, трябва да се виждат и в Неговите слуги.