ИСКАМ ДА ПОЛУЧА НЕЩО ОТ ЖИВОТА

 

Всички добре знаем, че земният ни живот рано или късно ще свърши. Това кара мнозина да потърсят максимално удоволствие от живота. Те поставят пред себе си различни цели и задачи, но когато дойде краят, са склонни да признаят: всичко е суета и гонене на вятъра. В тази ситуация ние можем да зададем въпроса: „Нима Бог не е приготвил нещо по-добро за нас?” Слава Богу! Той дарява вечен живот в Исус Христос, Своя Син.

Веднъж, след проповедта на Спържън, един млад човек дошъл при него и казал: „Да, прави сте, аз трябва да се обърна към Исус Христос. Ще го направя, но не сега.” „Защо не сега?” – попитал го Спържън. Юношата се усмихнал и казал: „Искам все пак да получа нещо от живота.” „О, колко малки изисквания имаш! Ти искаш да получиш нещо от живота, но за мен това е твърде малко! Трябва първо да имаш живот, а ние го получаваме единствено в Господ Исус.”

Исус Христос казва: „Който обича живота си, ще го изгуби; и който мрази живота си на този свят, ще го запази за вечен живот”. (Йоан 12:25) Всеки, който е намерил живота в Господ Исус, има несравнимо повече, отколкото просто земен живот, понеже Исус подарява вечния живот.

„Аз съм пътят и истината, и животът.“  Йоан 14:6