ИСКРЕНАТА ИЗПОВЕД Е СЪЩЕСТВЕНА

“Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда.” (1 Йоан.1:9).

Апостолът казва: „Изповядайте един на друг греховете си и молете се един за друг, за да оздравеете“ (Яков 5:16). Изповядвайте греховете си на Бога, Който единствен може да ги прости, и грешките си един на друг. Ако сте обидили свой приятел или съсед, трябва да признаете грешката си, а негов дълг е да ви прости. После търсете Божието прощение, защото брата, когото сте наранили, е Негова собственост; и наранявайки него, сте съгрешили против Създателя му.