ИСКРЕНО ПОКЛОНЕНИЕ 

“Сърце чисто сътвори в мене, Боже, И дух постоянен обновявай вътре в мене”

Псалми 51:10 

Братя, открито покажете, че сте изцяло на страната на Господа. Нека силата на святото Божие слово да разкрива престъплението и греха, и да изявява освещаващата сила на истината върху човешките сърца. Не бива да се допуска никакъв дух на високомерие, защото това ще опорочи Божието дело. Във всеки миг от живота си имаме дълбокото основание да благодарим на Бога за привилегията, която ни е дал се свържем с Него. Нужно е всеки ден да се приближаваме до Бога със съкрушено сърце и душа, тогава Господ ни дава обещанията за голямото добро, което е приготвил за всеки, който пристъпва към Него със смирено сърце:

“Защото така казва Всевишният и Превъзнесеният, Който обитава вечността, Чието име е Светий: Аз обитавам на високо и свето място, още с онзи, който е със съкрушен и смирен дух, за да съживявам духа на смирените, и да съживявам сърцето на съкрушилите се” (Исая 57:15).