Съвременната наука чрез отделни нейни клонове  като палеонтология, биохимия и анатомия представя един много ясно формулиран факт. Този факт е, че всички живи организми са сътворени от Бог.

Всъщност, за да забележи този факт, човек не се нуждае непременно от това да се обърне към получените в биохимичните лаборатории или от геологични разкопки сложни резултати. Знаците за необикновен разум са забележими в което и да било живо същество, което някой изследва. Съществува една величествена технология и дизайн в тялото на едно насекомо или на една малка рибка от дълбините на морето, които човешкото същество никога не може да получи. Някои живи същества, които дори нямат мозък, съвършено изпълняват сложни задачи, с които дори човек не би могъл да се справи.

Този висш разум, дизайн и план, които преобладават в цялата природа, без съмнение се оказва, че осигуряват едно твърдо доказателство за съществуването на висш Творец, господстващ над цялата природа, и той е Бог. Бог е дарил всички живи същества с необикновени характеристики и е показал на хората ясни знаци за Своето съществувание и могъщество.

В следващите публикации ние ще разгледаме само някои от безбройните доказателства за Сътворението в природата.

Медоносните пчели и архитектурното чудо на медените пити

Пчелите  произвеждат повече мед отколкото в действителност имат нужда, и го съхраняват в медени пити. Шестоъгълната структура на медената пита е добре известна на всеки. Някога замислили ли сте се защо пчелите строят шестоъгълни пити вместо осмоъгълни или петоъгълни?

Математиците, търсещи отговори на този въпрос, достигат до доста интересно заключение: “Шестоъгълникът е най-подходящата геометрична форма за максимално използване на наличната площ”. Шестоъгълната клетка изисква минимално количество восък за конструкцията, докато съхранява максимално количество мед. Следователно пчелата използва възможно най-подходящата форма.

Използваният при изграждането на пчелната пита метод е също много изумителен: пчелите започват изграждането на кошера от две-три различни места и изплитат пчелната пита едновременно от две-три редици. Въпреки че започват от различни места, многото на брой пчели изграждат самостоятелни шестоъгълници и после вплитат пчелната пита, като ги обединяват и се срещат в средата. Местата на свързване на шестоъгълниците са изработени толкова умело, че няма нито следа от това, че впоследствие са били съединени.

В лицето на това необикновенно действие ние със сигурност трябва да признаем съществуването на висша воля, която напътства тези същества. Еволюционистите искат да обяснят това постижение с понятието “инстинкт“ и се опитват да го представят като едно обикновенно качество на пчелата. Ако обаче съществува “инстинкт“ и той е характерен за всички пчели, и ако осигурява неинформираните една за друга пчели да работят в хармония, то това означава, че съществува възвишен Разум, който властва над всички тези малки създания.

Казано на по-прост език, Бог – създателят на тези малки същества, ги “вдъхновява“  за това което, трябва да направят.