ИСТИНА, КОЯТО ПРОМЕНЯ

„Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни; пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето.“ (Евр.4:12)

Библейските истини, скътани в сърцето и ума и съблюдавани в живота, убеждават и обръщат душата, променят характера и утешават сърцето. Словото превръща горделивите в смирени хора, покварените в кротки и покаяни, непокорните – в покорни. Грешните навици, които са естествени за човека, се вплитат в ежедневието му. Но Словото отсича плътските страсти. Разделя мислите и намеренията на ума. Разделя ставите от костите, като премахва желанията на плътта, превръщайки хората в личности, готови да страдат за своя Господ.

Служенето на Христос е Божествено, свято и благословено дело. Словото трябва прилежно да се изследва, защото изучаването му разкрива недостатъците на характера ни и ни учи, че освещението, извършвано от Духа, е Божествено дело. То представя истинското съвършенство в Исус Христос; и ако се стремим към него, то би могло да се постигне в пълнота от всеки човек. Библейските текстове ни назидават да бъдем съвършени в Христоподобието си и да виждаме лицето на Отец в Онзи, Който е дал живота Си за спасението на човека.

Ако сте интелигентен християнин, ще поддържате духовната си жизненост и трудностите няма да ви възпират. Ще вършите делото на Бога и в мрак, и в слава, на сянка и на слънце, в изпитания и в спокойни дни. Истината трябва да бъде съхранявана в сърцето ви и въплътена в самото ви естество, така че никое изкушение и никакви аргументи да не ви съблазнят да се поддадете на сатанинските изкушения и измами. Истината е скъпоценна. Тя внася важни промени в живота и в характера, оказвайки мощно влияние върху говора, поведението, мислите и житейския опит. Душата, която цени истината, живее под нейното влияние и усеща величествените реалности на вечния свят. Такъв човек не живее за себе си, но за Исус Христос, Който се е пожертвал за него. Живее със съзнанието, че Бог е жив и осведомен за всичките му думи и дела.