ИСТИНСКАТА СВЕТЛИНА

Последователите на Христос трябва да бъдат светлина на света; но Бог не им заръчва да правят усилия, за да светят. Той не одобрява каквото и да било самолюбиво напрежение с цел да се демонстрира някаква външна доброта. Желае душите им да бъдат пропити от небесните принципи. И тогава, влизайки в контакт със света, те ще разкриват светлината, която е вътре в тях. Тяхната устойчива вярност, проявена във всяка постъпка, ще стане средството за излъчване на светлина.
Светската показност, колкото и великолепна да е, няма никаква стойност в очите на Бога.

,,По стъпките на великия Лекар“  Издателство ,,Нов живот“