ИСТИНСКАТА ЦЪРКВА

Един вярващ искал да разбере какво представлява истинската църква. Веднъж той сънувал, че Бог го завежда в една голяма стая, където група хора седели около маса. На нея имало съд с вкусно ястие. Всеки от седящите около масата държал дълга лъжица, с която можел да достигне храната. Но въпреки това хората изглеждали измъчени и гладни, а дрехите им били накапани от гозбата, защото не можели с дългите и неудобни лъжици да достигнат устата си.

Тогава влезли в друга стая, където ситуацията била подобна на тази в първата стая. Масата с ястието, хората около нея с дълги лъжици в ръцете си. Но имало и разлика. Тези хора били сити, доволни и щастливи.

Тогава сънуващият попитал:

–              Защо в първата стая хората са нещастни, а тук щастливи?

–              Тайната е в това, че тези хора са се научили да се хранят един друг.