ИСТИНСКА ИЗПОВЕД

“Аз рекох: Господи, смили се за мене; Изцели душата ми, защото Ти съгреших.” Псалми 41:4

Истинската изповед винаги има конкретен характер и признава конкретни грехове. Те може да са от такова естество, че да бъдат признати само пред Бога. Може да са грешки, които трябва да се изповядат пред личности, пострадали от тях. А може и да са от публичен характер и тогава трябва да бъдат признати публично. Но така или иначе, всяка изповед трябва да бъде конкретна и по същество, като признава самите извършени грехове.