ИСТИНСКИЯТ ДУХ НА МОЛИТВА

 

Христовите поучения относно молитвата трябва да се обсъдят най-сериозно. Молитвата е божествена наука и примерът на Спасителя разкрива ясно поученията, които всички би трябвало да разберем. Той посочва кой е истинският дух на молитвата; изкарва наяве необходимостта от постоянстване в представяне прошенията ни пред Бога и ни уверява, че Той е разположен да изслушва и да изпълнява молитвите ни.