Истинският съюз е преживяване за цял живот

 

За да се придобие правилно разбиране на брачната връзка е нужен цял един живот. Тези, които се женят, постъпват в едно училище, и целият живот няма да им стигне да го завършат.

Колкото внимателно и мъдро да е встъпил човек в брака, малко двойки се свързват истински и постигат единство на мисли и действия веднага след неговото сключване. Истинското свързване на двамата в брака е дело на по-късни години. То се изгражда дълго и постепенно.

Когато новобрачната двойка се сблъска с трудностите, грижите и тревогите на живота, романтиката, с която въображението така често украсява брака изчезва. Съпругът и съпругата започват да опознават истински характерите си, което не е било възможно при по-раншната им връзка. Това е най-критичният период в техния живот. Щастието и благополучието на целия им бъдещ живот зависи от това, да могат сега да тръгнат по правия път. Често те откриват един в друг неподозирани до тогава слабости и дефекти; но сърцата, които любовта е свързала, ще откриват и неподозирани дотогава добродетели. Нека двамата се стремят да откриват повече положителни черти, отколкото недостатъци. Често нашето собствено поведение и атмосферата, в която живеем, определят какво ще откриваме един в друг.

Любовта може външно да изглежда като кристал и с прекрасна чистота, но при изпробване това да се окаже привидно. Макар и да се появят трудности, разочарования и обезсърчения нито мъжът, нито жената трябва да допускат мисълта, че тяхната връзка е била една грешка и да се отчайват. Решете да бъдете един за друг всичко, което е най-добро. Продължавайте да си оказвате един на друг същото внимание както в началото. Насърчавайте се един друг по всякакъв начин, за да водите успешно борбата в живота. Мислете как да си доставяте един на друг повече щастие. Нека има взаимна любов, взаимно разбиране и отстъпки. Тогава бракът вместо да бъде край на любовта може да стане нейно истинско начало. Любовта, която свързва сърцата на двамата и топлотата на истинското приятелство, е едно предвкусване на небесните радости.

Всички трябва да култивират у себе си търпение, чрез стремежа да проявяват търпение във всички случаи. Като си любезен и отстъпчив, истинската любов може да бъде съхранена гореща в сърцето ти и в тебе ще се развият качества, които Небето ще одобри.