ИСТИНСКИ ХРИСТОВИ ВОИНИ

  “Бивайте и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.”
(Яков 1:22)

За да бъдем истински воини на Исуса Христа трябва да отговаряме на изискванията, дадени в Неговото слово за всички верни поданици на небесното царство… Онези, които претендират, че вярват в истината, трябва да видят страшната война, която ни предстои и какво означава да бъдеш предан войник на Христа… В армията на Спасителя са добре дошли всички доброволци, но трябва да има пълно предаване на страстите, личната воля и живота в ръцете на небесния Господар. Нашата работа е да се покоряваме на заповедите на могъщият Предводител на армията. Трябва да поддържаме тялото силно, здраво и подчинено на дисциплина. Чувствата и сетивата трябва да се просветят до съвършено послушание, трябва да се вършат задължения, които не винаги ще изглеждат важни и значими, но тук именно е нужна вярата в една по-висша мъдрост и сила, отколкото тази на човека. Имай вяра в Бога, непоклатима вяра в умението и способностите на твоя Военачалник, Който знае целия план на битката!