ИСТИНСКОТО БЛАГОЧЕСТИЕ

Едно съживление към истинското благочестие сред нас е най-голямата и най-неотложната от всичките ни нужди. Да го търсим е наша първа работа. Трябва да положим сериозни усилия, за да получим Господнето благословение, не защото Бог не желае да ни го даде, но защото не сме приготвени да го приемем. Нашият небесен Баща много повече от нас желае да даде  Святия Си Дух на тези, които Го молят, отколкото земните родители искат да дадат добри дарове на своите деца. Но наше дело е чрез изповед, смирение, покаяние и сериозна молитва да изпълним условията, при които Бог е обещал да даде благословенията Си. Трябва да се очаква съживление единствено в отговор на молитва.