ИСТИНСКОТО ХРИСТИЯНСТВО

 “Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал мед що звънти, или кимвал що дрънка.”
(1 Коринтяни 13:1)

В света има както истинско така и фалшиво християнство. Истинският дух на човека се разкрива в начина, по който той се отнася към своя ближен. Можем да си зададем въпроса: ”Дали той наистина представя характера на Христа в дух и дела или просто изявява естествените си егоистични черти, които са белег на хората от този свят?” Изповядването на вяра няма тежест пред Бога. Преди да е станало безвъзвратно късно за поправлението на всички нередни неща, нека всеки един се запита: “Какъв съм аз?” От нас зависи дали ще имаме такива характери или да бъдем един от членовете на Божието царствено семейство на небето.

Ако искаме да станем подобни на Христа, трябва да изучаваме Неговия характер. Необходимо е щателно да се изпитаме и да си зададем въпроса: “Такъв ли е Христовия път? Дали Божият Син би постъпил така? Какво впечатление оставям аз върху хората, с които съм свързан? Да поема ли по път, в който действията ми ще отслабят доверието на всички, с които имам работа и ще ги накарат да се отнасят лекомислено спрямо християнството, което изповядвам? Нима ще се отнасям с неуважение, с нехристиянска немилост, към изкупените с Христовата кръв?”