Преди няколко години една банка разпространи чрез рекламни билбордове следните сентенции за парите: „Парите променят ръцете – само внимавайте да не променят останалата част от Вас!” и „Ако хората кажат, че парите са Ви обсебили, трябва да работите върху своята личност!” Тези реклами дадоха ново виждане за богатството.

Бог също има мнение за богатството, което може да Ви обърка. От Негова гледна точка е възможно да бъдете „богати”, когато става въпрос за светските съкровища и в същото време да бъдете крайно бедни в душата си.

Или възможно е да бъдете бедни по отношение на земни неща и да бъдете много богати според Божиите стандарти.

Разрушителната сила на богатството ми напомня историята за заможния млад управител. След като обсъждат вечния живот, Исус му казва да продаде притежанията си, да даде на бедните и да Го последва. За съжаление, младежът „си отиде наскърбен, защото беше човек с много имот.” (Марк 10:22) Това става причина Исус да даде на учениците урок: „Колко мъчно ще влязат в Божието царство онези, които имат богатство!” (cт.23)

Това не означава, че Исус е против богатството. Той просто е наскърбен поради всяко нещо, което ценим повече от Него. Ние можем да работим много и да печелим пари, но когато тези неща са главната цел в живота, тогава Исус е пренебрегнат. Ключът към истинско благополучие е да Го поставим на първо място и преди всичко друго.

„Колко мъчно ще влязат в Божието царство онези, които имат богатство!“ Марк 10:23

НЕ ОСТАВЯЙТЕ ПРЕСЛЕДВАНЕТО НА БОГАТСТВА ДА СТАНАТ ПРИЧИНА ДА ДЕРАЙЛИРАТЕ.