ИСТИНСКО ОСВЕЩЕНИЕ

 “И сега препоръчвам ви на Бога и на словото на Неговата благодат, което може да ви назидава и да ви даде наследството между всичките осветени.”
(Деяния 20:32)

Делото трябва да се задълбочи, да обхване още по-здраво живота и характера. Някои си мислят, че биха могли съвсем лесно да убедят грешника да се откаже от идолите си, да пази Божиите заповеди, да вярва в скорошното идване на Исус. Но когато не успеят да предизвикат интерес и желание да се изследва Писанието, за да се провери дали казаните неща действително са истина, когато не виждат чувство за вина от страна на престъпващите Божия закон; когато често чуват евтини извинения, срещат безразличие или решително противопоставяне и подигравки; когато техните слушатели се извръщат презрително при споменаването на Божия закон, тогава те се обезкуражават. Там, където са очаквали успех, ги е постигнало поражение.

О, колко много уроци ще трябва да научат ходещите във вярата, за да могат успешно да придобиват души за Христа! Някои ще научат това чрез уроците на неуспеха и поражението, но неколкократните провали могат да се окажат с такова охлаждащо въздействие, че накрая искрата на благодатта почти да угасне в тях и те да си помислят, че не си струва да се стремят да печелят души. Такива скоро престават да бъдат светлина на света. Мисълта за обръщането на души от заблудите им, чувството за дълг да се предаде на другите скъпоценната светлина на истината постепенно замира и те престават да вършат нещо…

Младите във вярата ще срещат отново трудности, противопоставяне, разочарование и обезсърчение, и то по-решителни и силни, но нека винаги бъдат твърдо основани като скала върху принципа. Щом сме християни, трябва да сме Христоподобни, трябва да отразяваме светлината…