ИСТОРИЯТА НА ИЗРАИЛ

“Защото ние, многото, сме един хляб, едно тяло, понеже всички в този един хляб участваме.” 1 Кор. 10:17

Историята на Израил е написана за наше поучение и наставление, защото нашето поколение живее в края на времето. Всички, които искат да останат твърди във вярата през последните дни на света и да получат правото да влязат в небесния Ханаан, трябва да слушат думите на предупреждение, които Исус изговори към израилтяните. Тези уроци бяха дадени на църквата в пустинята, за да бъдат изучени и изпълнявани от Божия народ през всички поколения. Опитностите на старозаветния Божий народ ще се повторят и с народа Му от последното време. Истината е защита във всяко време за онези, които искат да държат здраво за вярата, която някога бе дадена на светиите.