ИСТОРИЯТА НА ЙОВ

УИстинската любов е безусловна. Ако желанието ни да следваме Бога е мотивирано предимно от някакъв вид изгода ( благоденствие, успех, вечен живот и др.), едва ли Му поднасяме най-безкористното отношение. Напротив, ако сме Му верни, каквото и да ни струва, ако Го обичаме при всички обстоятелства, това вече е истинско приятелство. Когато загубим всичко, което наричаме Божии благословения – здраве, скъпи хора, материални притежания – това, което точно тогава изпитваме към Бога, начинът, по който точно тогава живеем, характеризира моралната ни същност. Именно тези ситуации разкриват истинското ни лице.

Йов беше обект на аспирации от две страни. Да, и Бог, и Сатана залагаха на Йов!

Случаят „Йов” се е превърнал в класика не толкова поради факта на самото страдание (трагедиите в нашия свят не са никаква рядкост!), а поради обстоятелството, че тази боговдъхновена книга повдига крайчеца на завесата, която отделя събитията от причините за тях. Така всички ние успяваме да надникнем „зад кулисите” и да си дадем сметка за грандиозния космичен конфликт, който в конкретния епизод е връхлетял Йов, но друг път би могъл да се стовари върху главата на всеки от нас. Става ни ясно, че зад естествените събития от нашия живот често се крият свръхестествени причинно-следствени връзки от сценария на великата борба между доброто и злото.

Никога не бихме могли да си изясним тези причинно-следствени връзки в живота, ако се ограничаваме единствено до анализите на видимите, обозримите факти, явления и обстоятелства. Задоволителните отговори и решения се крият във вникването в духовните взаимовръзки, не винаги дефинирани достатъчно ясно за нас, но конструирани и провеждани от Единствения, Който вижда края от началото. Ето защо е нужно да се научим да „не гледаме на видимите, а на невидимите неща; защото видимите са временни, а невидимите – вечни” (2Коринтяни 4:18).

,,Господи дължиш ми обяснение“  п-р Едуард Кешишян