ИСУС Е ВСИЧКО ЗА НАС

„А от Него сте вие в Христа Исуса, Който стана за нас мъдрост от Бога и правда, и освещение, и изкупление.“ (1Кор.1:30)

Израстването в познание на Христовия характер е това, което освещава душата. Схващането и оценяването на чудното дело на Неговата жертва променя този, който размишлява върху спасителния план. Съзерцавайки Христос, той се променя в същия образ, от слава в слава, чрез помощта на Господния Дух. Съзерцаването на Исус се превръща в облагородяващ, пречистващ процес. Съвършенството на Христовия характер е вдъхновение за християнина. Христос никога не трябва да напуска съзнанието ни. Ангелите говорят за Него: „Ще Го наречете Исус; защото Той е Който ще спаси людете Си от греховете им“ (Мат.1:21). Исус, скъпоценният Исус! Увереност, помощ, сигурност и мир са в Него! Той разпръсква всички наши съмнения и е Гарант за всички наши надежди. Колко безценна е мисълта, че наистина можем да бъдем участници в Божественото естество, съгласно което можем да побеждаваме, както Христос побеждава! Исус е пълнотата на нашите очаквания. Той е мелодията на нашите песни, сянката на могъща скала в суха земя. Той е жива вода за жадната душа. Наше убежище в бурята. Нашата правда, освещение и изкупление.

Силата на Христос трябва да бъде утехата, надеждата, венецът на радост за всеки, който Го следва в своите битки и житейски борби. Този, който вярно следва Божието Агне, отнемащо греховете на света, може да вика, напредвайки в пътя си: „И тази победа, която е победила света, е спечелила нашата вяра“ (1Йоан.5:4)

Каква е тази вяра, която побеждава света? Това е вярата, която прави Христос твой личен Спасител – вярата, осъзнаваща твоята безпомощност, пълната ти неспособност да се спасиш сам. И тя се хваща здраво за Помощника, единствения способен да спасява. Той е твоята единствена надежда. Това е вяра, която няма да бъде обезсърчена, която чува гласа на Христос: „Радвайте се, Аз победих света и Моята Божествена сила е ваша. Ето, Аз съм всякога с вас“.