ИСУС Е ЛЕКАР И ДНЕС

Той правеше Свой собствен всеки един случай на нужда и болка. С власт, която дори не потреперва, изгонваше злите духове, обладали ума и тялото, докато болката на страдалците правеше цялото Му същество да потрепери. В цялото Му лекуване беше силата на Неговата любов. . . . Неговите чудеса бяха част от Неговата мисия. . . . Той знае как да изговори думата „Бъди възстановен напълно” и след като е излекувал страдалеца, казва: „Иди си и не съгрешавай вече.” Исус, скъпоценният Спасител, никога не изглеждаше да се изморява от досаждането на поразените от грях души и болните от всякакъв вид болест. Споделяше техните товари. Чувстваше техните сълзи. Изпитваше най-нежна жалостивост, дори до болка. Човекът е предмет на Неговата загриженост и голяма любов. Човешкото естество бива почетено, тъй като Исус възприе човешко естество, за да разкрие на света какво може да стане човешкото естество. Сърцето Му винаги се затрогваше от страданията и потребностите на Неговите братя, сякаш самият Той бе този, който беше изтормозен от страданието.

А Той  е точно толкова готов и желаещ да изцели болния сега, колкото когато беше лично на земята.

Битката за твоя ум (biblebg.com)