„…но има приятел, който се държи по-близко и от брат“. (Пр.18:24)

Ще имате разочарования, но не забравяйте, че Исус – живият, възкръсналият Спасител – е вашият Изкупител, вашият Възстановител. Той ви обича и е по-добре да споделяте тази любов, отколкото да седите с принцове и да сте отделени от Него.

Идвайте всеки ден при Исус, Който ви обича. Свободно разкривайте сърцето си пред Него. В Него няма разочарования. Няма никога да намерите по-добър Съветник, по-сигурен Водител и по-надеждна Защита.

Във всички ваши изпитания сте имали вечен Приятел, Който е казвал: „Аз Съм с теб винаги, дори до края на света“.

Но колко често пренебрегваме Господа заради компанията на хора и заради неща без стойност! Нека не смеем да позволим името Му да чезне от устните ни, а споменът за любовта Му – от сърцата ни. „Ами, това превръща Христос твърде много в човешко същество“, казва студеният, формален учител. Но Божието слово ни уверява да мислим точно по този начин. Тъкмо липсата на подобна практична, конкретна представа за Христос пречи на мнозина да имат истинска опитност в познанието на нашия Бог и Спасител. Това е причината много хора да се страхуват, да се съмняват и да скърбят. Тяхната представа за Христос и за спасителния план е бледа, далечна и объркана. Ако някога е имало време, когато хората са се нуждаели от Христовото присъствие до десницата им, то това време е сега. И когато врагът дойде внезапно, Господният Дух ще издигне знаме срещу него.

Общение с Христос – колко неописуемо ценно е то! Наша привилегия е да му се насладим, стига да го потърсим.

Вечната увереност ще бъде наша – че имаме Приятел, Който се държи по-близо и от брат!