ИСУС И ПРИЯТЕЛИТЕ МУ ВЪВ ВИТАНИЯ

„А Исус обичаше Марта и сестра й, и Лазар“. (Йоан 11:5)

Има един дом, който Исус обича да посещава – дома на Лазар, Марта и Мария; защото в атмосферата на любов и вяра Неговият дух си почива.

Един от най-твърдите Христови ученици е Лазар от Витания. От първата им среща нататък вярата му в Христос е силна. Любовта му към Него е дълбока и той е много обичан от Спасителя. Именно за Лазар се извършва едно от най-великите чудеса на Исус. Спасителят благославя всички, които търсят помощта Му. Обича цялото човешко семейство; но с някои е свързан чрез особено нежна връзка. Сърцето Му е привързано със здрава нишка към семейството от Витания. А за един от тях Той извършва най-чудното Си дело.

В дома на Лазар  Исус често намира покой. Спасителят няма Свой дом. Зависим е от гостоприемството на приятелите и учениците Си. И често, когато е изморен и копнеещ за човешко приятелство, Той с радост прибягва до това спокойно семейство, далеч от подозренията и завистта на гневните фарисеи. Тук намира искрено посрещане, чисто и свято приятелство. Тук може да говори с простота и съвършена свобода, знаейки, че думите Му ще бъдат разбрани и оценени.

Нашият Спасител цени тихия дом и внимателните слушатели. Копнее за човешка нежност, любезност и обич. Хората, приемащи небесните наредби, които Той винаги е готов да разкрие, са изобилно благословени. Множествата трудно слушат, а в дома във Витания Христос намира почивка от изморителните борби в публичния живот. Там Той отваря пред признателните души страниците на Своето Провидение. В тези частни разговори разкрива онова, което не успява да изкаже пред смесените тълпи. С приятелите Си не е нужно да говори с притчи.