ИСУС, КОЙТО ИЗПИТВА СЪРЦАТА

„До ангела на тиатирската църква пиши: Това казва Божият Син, Който има очи като огнен пламък, и Чиито нозе приличат на лъскава мед: Зная твоите дела и любовта, вярата, служението и търпението ти, и че последните ти дела са по-много от първите.”

Откровение 2:18,19

Навлизаме в четвъртата ера от църковната история. Чрез тази църква е представен историческият период от 538 – 1565 г. сл. Хр. Злото е започнало още по време на периода на Пергам, влошило се е при Тиатир, а сега вече е повсеместно. Компромисът и езическите практики, макар и под маската на христианството, са масово явление. Злото в този период е символизирано чрез жената Езавел.  Тя била е съпруга на цар Ахав, царят на Израил. По произход е била от Финикия. Нейният баща е бил царят на сидонците Етбаал. Тя самата е била жрица на Ваал и Астарта. Със своя пример и поведение, тя въвежа царя и народа в поклонението пред Ваал. Известна е с това, че е поддържала 450 пророци на Ваал, а също така с горчивата й омраза към пророк Илия и към всеки друг, останал верен на Бога. Влиянието й продължава и по време на нейните синове, а след това и по време на управлението на нейната дъщеря Готолия. Езичничка, която се омъжила за цар на Израил и подмамила верния на Бога народ да служи на идоли. Но Исус знае всичко. Неговите очи виждат какво се случва дори и в най-дълбокия мрак. Нищо не може да се укрие от погледа му.

„И дадох й време да се покае, но не иска да се покае от блудството си. Ето, Аз скоро ще я тръшна на болно легло: и ще туря в голяма скръб онези, които прелюбодействуват с нея, ако се не покаят от нейните с тях дела.” (Откровение 2:21,22). Вижте тук проявата на Божествената любов на Исус. Той е можел с едно щракване на пръсти да сложи край на владичеството на злото и на тази порочна практика, упражнявана от църквата в този период. Но Той не иска да унищожава, Той иска да спасява. Прави всичко възможно, за да отрезви духовната Езавел. „Дадох й време да се покае…”, кава Исус. Но за съжаление тя не пожелала да го направи. „Досега тази духовна езичничка воюва с вас. Сега Аз ще воювам с нея. Ще я тръшна на болно легло, ще пратя скръб на тези, които са прелюбодействали с нея.” Защо Исус ще даде скръб на тези хора? С една единствена цел: да се покаят. Той ще се опита да ги спаси. Ето такъв е Исус, такъв е Бог. Готов да прощава, Бог на втория шанс, а не готов да се гневи и да унищожава.

„А на вас, останалите в Тиатир, които не държат това учение, и които не са познали дълбоките работи (както те ги наричат) на сатана, казвам: Няма да наложа на вас друг товар; но дръжте онова, което имате, докато дойда.” (Откровение 2:24,25).

Огнените очи на Исус, които проникват и до най-скритите кътчета на душата, виждат и още нещо. Това е един верен остатък. Ако проследите Библията от Битие до Откровение, винаги, когато има отклонение от Бога, дори и голяма част от народа да е тръгнал след други богове, Бог винаги има един верен остатък. Когато Езавел заплашила да убие Илия, той се уплашил много и избягал далеч в пустината. Легнал под една хвойна и поискал да умре. Бог му върнал силите чрез специална небесна питка и стомна с вода и го изпратил да отиде на Божията планина. Там Той му се явил и го попитал: „Какво правиш тук Илия?” а пророкът отговорил: „И той каза: Аз съм бил много ревнив за Господа Бога на Силите; защото израилтяните оставиха завета Ти, събориха олтарите Ти, и избиха с меч пророците Ти; само аз останах но и моя живот искат да отнемат.” (3 Царе 19:14). А Бог му казал: „Оставил съм Си, обаче, в Израил седем хиляди души, всички онези, които не са преклонили колена пред Ваал, и всички, чиито уста не са го целунали.” (3 Царе 19:18). „Не си мисли, че си сам. Аз винаги имам верен остатък.” Така е и в случая с църква Тиатир. Макар и мнозинството да се отдало на духовен разврат и да е направило компромис с вярата и Божиите принципи, Бог все пак има Свой верен остатък. Това е един урок за нас. Дори и да ни изглежда, че църквата ще падне, тя ще устои, първо, защото Исус я държи в ръката Си и второ, защото независимо колко зле е положението, Той винаги има верен остатък. И на този остатък Той казва: „Няма да ви наложа друг товар. Но дръжте това, което имате докато дойда. Да, делата ви са повече от тези в началото. Аз виждам това и го оценявам. А „на този, който победи, и който се пази до край, за да върши дела чисти като Моите, ще дам власт над народите, – (и той “Ще ги управлява с желязна тояга; Те ще се строшат като грънчарски съдове”,  както и Аз получих от Отца Си. И ще му дам зорницата.”. Ще говорим за това по-късно в книгата Откровение.

Две групи от хора. Едните, които следват езичничката Езавел и правят компромис със своята вяра и другата група, които макар и малцина, държата здраво учението на Бога и Библията. Те не са преклонили коляно пред Ваал и служат единствено и само на Бога. Първите ще преживеят скръб и болести, трудни обстоятелства, с които Бог ще се опита да им отвори очите и да се покаят, да се върнат при Него. Но ако не, Той ще воюва с тях. Вторите ще получат привилегията да седнат с Исус на Неговия престол и да вземат участие в съда над нечестивите. Ще бъдат съдебни заседатели. От коя група искаш да бъдеш ти, скъпи читателю? Изборът е твой. Но аз знам едно: Исус иска да бъдеш от групата, която Му е вярна?