ИСУС, КОЙТО ОКУРАЖАВА

Достигнахме до второто послание на Исус. Всички тези послания са един акт на загриженост и призив към покаяние и възстановяване. „До ангела на смирненската църква пиши:”

Откровние 2:8

В този случай, в своето послание към църква Смирна, вестта е по-скоро насърчителна. Тя е една от малкото църкви, към които Исус не отправя укор. Името на църквата в превод от гръцки означава „Благоухание”. Вярващите от Ефес представят втория период от църковната история, когато срещу християните е имало свирепо гонение. Това бил периода от 100-313 г. сл. Хр.

„…Това казва първият и последният, Който беше мъртъв и оживя.” (Откровение 2:8). През този период на жестоко преследване, много християни загубили живота си заради вярата си в Господа. Те били изяждани живи от диви животни по арените, умирали в битка срещу гладиаторите за забавление на тълпата, били връзвани за кладата и запалвани живи, за да бъдат живи факли осветяващи кървавата арена на битките. И не случайно Исус започва Своето послание с думи за смърт и възкресение. Още при първото видение, Исус казва: „Аз Съм първият и последният и живият. Бях мъртъв и ето живея до вечни векове и имам ключовете на смъртта и на гроба” (Откровение 1:17,18). Реално, градът Смирна е бил напълно разрушен и възкресен от пепелта през 200 г. от Лизимах, един от великите генерали на Александър Македонски. Всички в града са знаели тази история и са се гордеели с нея. Но това послание било отправено по-скоро към техните читатели в периода 100-313 г. когато мнозина загубвали живота си заради вярата си в Бога. Тогава тези думи били утеха и насърчение за тези страдащи души. Те вдъхвали увереност в душите им, че дори и да умрат заради вярата си в Исус, Той има ключовете на смъртта и един ден, при Второто пришествие, ще ги възкреси и ще им подари вечен живот.

„Не бой се от това, което скоро ще пострадаш. Ето, дяволът скоро ще тури някои от вас в тъмницата, за да бъдете под изпитание, и ще имате скръб десет дни. Бъди верен до смърт, и Аз ще ти дам венеца на живота.” (Откровение 2:10). Представяте ли си каква утеха са били тези думи за страдащите, преследвани християни в ерата на преследването. Исус, не кой да е, а Божият Син, знае какво правят, знае къде живеят, разбира как се чувстват. Скъпи читателю, страдаш ли за своята вяра? Може би си верен Негов служител и си под специалния прицел на сатана. Той прави всичко възможно да те събори – физически, емоционално, духовно. Използва всякакви средства, за да постигне целта си и понякога е много близо до успех. Трудните обстоятелства в живота понякога ни събарят в пръстта. Но Бог има същото послание и към теб: „Зная къде живееш. Този свят е царство на сатана. Знам, че той се опитва да те събори по всякакъв начин. Аз те разбирам, съчувствам ти и ще ти помогна. Аз Съм винаги до теб!”

В конкретния случай, Исус предупреждава, че скоро сатана ще направи така, че някои от християните да бъдат арестувани и да страдат в затворите. Но следва едно от повторените 366 пъти изречения: „Не бой се! Не се отчайвай! Бъди верен до смърт и Аз ще ти дам короната, славният венец на един безсмъртен живот. „Който издържи докрай, няма да бъде повреден от втората смърт” (Откровение 2:11). От тази смърт, с която сега вероятно ще умрете, има възкресение. Аз имам ключовете на смъртта и на гроба. Но нечестивите, които са се отрекли от Мен, в съдния ден ще умрат и то завинаги. От тази втора смърт няма възкресение. Тя е с вечни последствия.”

Скъпи читателю, страдаш ли заради вярата си? Ако да, Исус има едно специално насърчаващо, окуражаващо послание за теб. Чрез вестта до Смирна, което означава „благоухание”, Той иска да насърчи и теб. Замисли се за следния факт: Смирната изпуска аромата си, едва когато е сложена в огъня. Без огън, няма аромат. Исус иска ние да сме „ухание за живот, за тези, които загиват”. През вековете, кръвта на мъчениците е била семе за невярващите. Виждайки как понасят страданията, понякога дори с усмивка на уста, как не кълнат своите мъчители, а ги благославят, молят се за тях, те си казвали: „О, тези хора са много различни. И аз искам да бъда като тях.” Днес вероятно ти не страдаш толкова колкото са страдали мъчениците в миналото, но и теб сатана те хвърля в огъня на страданието. Исус ти казва: „Знам къде живееш! Ти си на вражеска територия. Разбирам страданието ти. Разбирам, че понякога ти минават мисли да се откажеш. Но Аз ти казвам: „Не бой се!” Бъди верен до смърт и Аз ще ти дам венеца на живота. Да, ти страдаш сега заради вярата си в Мен, но искам да ти кажа, че Аз Съм с теб и ще те подкрепям, за да можеш да издържиш и да Ме прославиш с живота и поведението си.”