ИСУС – МЕЧЪТ НА ИСТИНАТА

„До ангела на пергамската църква пиши: Това казва Този, Който има двуострия меч:”

Откровение 2:12.

Исус започва Своето послание до третата църква с напомнянето за това, което излиза от устата Му. Сигурен съм, че всички разбират, че това е един образен, картинен, символичен език. Голяма част от пророчествата, описани в тази книга, са изобразени по този начин, чрез символи. Със сигурност, от устата на Исус не излиза някакъв меч, вместо език. Тогава какво символизира този меч? Апостол Павел ни дава отговора: „Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето.” (Евреи 4:12). А Йоан в първата глава на своето Евангелие ни казва, че Исус е въплатеното Слово (Йоан 1:14). И така, мечът, който излиза от Божията уста е Божието слово. Чрез него Исус воюваше срещу сатана, когато го изкушаваше, в него е описана цялата необходима за спасението истина, изразена е ясната Божия воля.

„Зная, къде живееш, там гдето е престолът на сатана; и държиш здраво името Ми, и не си се отрекъл от вярата в Мене, даже в дните на Моя верен свидетел Антипа, когото убиха между вас, гдето живее сатана.” Откровение 2:13).
Църква Пергам представя третият период от църковната история 313 – 538 г. сл. Хр. Това е време на привидно спокойствие. Времето на страдание и смърт вече е зад тях. Но започва точно най-опасното време, това на компромиса. Времето, за което Исус говори, когато са убили верният свидетел Антипа е вече в историята. „От тогава, дори и до сега, ти си издържал и си останал верен. Не си се отказал от вярата в Мене. Но сега настъпва най-опасното време. Точно когато всичко изглежда спокойно, тогава противникът ще нападне внезапно.” Както пише апостол Павел: „Когато казват: Мир и безопасност! Тогава ще ги постигне внезапно погубление, като болките на непразна жена, и никак няма да избягнат.” (1 Солунци 5:3). Така се случило и с вярващите от тази църква.

„Но имам малко нещо против тебе, защото имаш там някои, които държат учението на Валаама, който учеше Валака да постави съблазън пред израилтяните, та да ядат идоложертвено и да блудствуват. Така също имаш и ти някои, които държат, подобно на ония, учението на николаитите.” (Откровение 2:14,15).
Като цяло, църквата била вярна на Бога. Но някои от църковните членове възприели някои фалшиви учения. Исус сравнява тези учения с историята, когато Валак, понеже се страхувал от Божия народ, а те били вече пред стените му, повикал Валаам, за да прокълне народа. Бог го спрял и вместо проклятия, Валаам изрекъл благословения. Но понеже бил алчен и искал да получи обещаното му възнаграждение, дал съвет на Валак да примами хората от Божия народ да започнат да служат на идоли, използвайки за тази цел красивите местни жени. Този план сработил. Мъжете се поддали на чара на местните красавици, започнали връзка с тях, те ги подмамили да участват в техните езически ритуали, някои от тях преспали с жените и извършили блудство. Бог се оттеглил от тях и армията на Валак победила. Един малък компромис, просто невинна връзка, просто приятелство, но последиците били катастрофални. Така се случило и с църквата в периода представен от Пергам. Император Константин приел християнството, но запазил всички езически служби, които практикувал до този момент. Просто им сменил имената с християнски. Започнали да навлизат фалшиви учения, под маската на религиозността. Въвело се поклонението пред езически статуи и идоли, но вече били сменени имената им с християнски. Бог Юпитер, станал апостол Петър, Богинята майка, станала Дева Мария и т.н. В този период бил сменен и денят за поклонение от събота в неделя. Учението на Николаитите, което някои подържали, гласяло, че няма значение как живееш, няма значение дали ще блудстваш или ще ядеш храна, която не е добра за теб, достатъчно е просто да вярваш. Бог е любов и ще те спаси въпреки всичко.

„Затова покай се; и ако не, ще дойда при тебе скоро и ще воювам против тях с меча, който излиза от устата Ми.” (Откровение 2:16).
Църква Пергам представя периода на компромиса. Но вижте, Исус не напада Своята църква. Той я обича. И отново отправя призив тя да се върне към Него. „Покай се! Върни се при Мене! Аз те обичам и не искам да те загубя. Воювайте срещу тези, които проповядват компромиси, не не с оръжие, а с Божието слово. То е, което разкрива истината. Стойте здраво в истината и не допускайте компромис. Защото в Моето Слово е записано и предупреждение, описани са последиците, до които води компромиса. Защо да воювам Аз против вас с Моето Слово? Върнете се при Мен!”
Скъпи читателю, да не би и в твоето сърце да е израстнал някой горчив корен? Да не би и ти да си допуснал някои дребни на пръв поглед компромиси със своята вяра, с истината, с учението на Библията? Резултатът от това е само отделяне от Бога. Бог чрез апостол Павел предупреждава: „И внимавайте, да не би някой да не достигне до Божията благодат; да не би да поникне някой горчив корен, та да ви смущава, и мнозинството да се зарази от него;” (Евреи 12:15). Ако си, все още не е късно да се вслушаш в Божия призив. Той те кани днес да се покаеш, да изоставиш тези учения, ако си ги възприел и да се върнеш при Истината, при Исус. Той те обича и не иска в края да се налага да воюва срещу теб с меча на Духа. Той иска да воюва заедно с теб в битката със злото. Ще се вслушаш ли в Неговия призив?